IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
54.225.238.140 80 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-06-24 23:37:19
46.101.30.45 8118 高匿名 HTTP 英国 2秒 2017-06-24 22:37:33
177.113.64.62 8080 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2017-06-24 21:37:07
47.88.12.253 8118 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-06-24 20:37:34
177.114.32.135 8080 高匿名 HTTP 巴西 0.4秒 2017-06-24 19:37:32
173.212.203.168 3128 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-06-24 18:37:32
177.197.252.73 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2017-06-24 17:37:24
45.76.135.196 8888 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-06-24 16:37:19
178.75.68.135 8080 高匿名 HTTP 俄罗斯 0.7秒 2017-06-24 15:37:41
191.199.216.7 8080 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2017-06-24 14:37:20
192.129.189.206 9001 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-06-24 13:37:36
179.246.182.20 8080 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2017-06-24 12:37:13
78.11.45.187 80 高匿名 HTTP 波兰 2秒 2017-06-24 11:37:29
51.254.34.26 8080 高匿名 HTTP 法国 3秒 2017-06-24 10:37:55
31.43.52.249 3129 高匿名 HTTP 乌克兰 1秒 2017-06-24 09:37:25

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。