IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
23.236.53.198 80 高匿名 HTTP 2秒 2015-12-24 19:29:41
190.96.7.189 80 高匿名 HTTP 2秒 2015-12-24 18:30:52
92.222.237.45 8888 高匿名 HTTP 德国 3秒 2015-12-24 17:30:59
213.57.89.97 18000 高匿名 HTTP 以色列 1秒 2015-12-24 16:30:27
46.105.152.83 8898 高匿名 HTTP 以色列 2秒 2015-12-24 15:31:00
176.124.232.226 80 高匿名 HTTP 1.0秒 2015-12-24 14:29:11
80.19.159.242 8080 高匿名 HTTP 1秒 2015-12-24 13:29:25
78.36.171.210 80 高匿名 HTTP 0.9秒 2015-12-24 12:30:45
41.188.49.210 8080 高匿名 HTTP 马达加斯加 2秒 2015-12-24 11:28:44
178.168.127.250 8080 高匿名 HTTP 3秒 2015-12-24 10:30:54
210.71.198.78 80 高匿名 HTTP 台湾省 中华电信股份有限公司 3秒 2015-12-24 09:29:41
41.181.202.220 8080 高匿名 HTTP 3秒 2015-12-24 08:31:01
69.41.90.15 8088 高匿名 HTTP 美国 1秒 2015-12-24 07:29:20
113.23.143.8 8080 高匿名 HTTP 马来西亚 1秒 2015-12-24 06:28:06
201.163.183.173 80 高匿名 HTTP 1秒 2015-12-24 05:30:53

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。