IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
103.227.144.61 8080 高匿名 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-05-02 01:38:51
103.195.79.214 8080 高匿名 HTTP 印度 1秒 2017-05-02 00:38:43
178.21.10.246 8118 高匿名 HTTP 俄罗斯 3秒 2017-05-01 23:38:28
162.243.202.25 80 高匿名 HTTP 美国 1.0秒 2017-05-01 22:38:49
138.68.165.206 8118 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-05-01 21:38:57
198.11.179.230 8118 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-05-01 20:39:14
178.33.62.155 8118 高匿名 HTTP 法国 2秒 2017-05-01 19:38:58
192.129.250.106 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-05-01 18:38:58
216.226.232.46 3128 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-05-01 17:38:42
5.104.184.44 8080 高匿名 HTTP 保加利亚 0.6秒 2017-05-01 16:38:35
192.129.194.62 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-05-01 15:38:42
192.129.235.127 9001 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-05-01 14:38:39
152.251.210.127 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2017-05-01 13:38:32
138.68.180.167 8118 高匿名 HTTP 美国 0.6秒 2017-05-01 12:38:11
173.213.96.18 8181 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-05-01 11:38:22

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。