IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
92.222.237.20 8888 高匿名 HTTP 德国 1秒 2016-01-01 18:33:07
195.58.245.72 3120 高匿名 HTTP 乌克兰 1秒 2016-01-01 17:33:12
93.64.90.162 80 高匿名 HTTP 意大利 1.0秒 2016-01-01 16:33:39
92.222.237.16 8898 高匿名 HTTP 德国 3秒 2016-01-01 15:33:05
74.118.186.244 80 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-01-01 14:33:28
194.224.243.25 80 高匿名 HTTP 西班牙 1秒 2016-01-01 13:33:11
52.23.131.231 80 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-01-01 12:32:55
92.222.237.42 8898 高匿名 HTTP 德国 2秒 2016-01-01 11:33:38
92.222.237.80 8898 高匿名 HTTP 德国 3秒 2016-01-01 10:32:58
192.241.181.108 8080 高匿名 HTTP 美国 3秒 2016-01-01 09:33:24
157.7.242.144 8080 高匿名 HTTP 日本 1秒 2016-01-01 08:33:26
159.203.97.231 80 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-01-01 07:33:05
88.159.140.239 80 高匿名 HTTP 荷兰 1秒 2016-01-01 06:33:12
59.120.22.30 8080 高匿名 HTTP 台湾省 中华电信 3秒 2016-01-01 05:33:05
92.222.237.124 8898 高匿名 HTTP 德国 2秒 2016-01-01 04:33:32

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。