IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
192.129.248.30 9006 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-03-25 07:37:25
192.129.194.62 9001 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-03-25 06:37:31
45.59.157.119 8080 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-03-25 05:37:46
216.226.232.46 80 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-03-25 04:37:11
192.129.236.172 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-03-25 03:37:34
189.244.1.89 8080 高匿名 HTTP 墨西哥 0.8秒 2017-03-25 02:37:46
35.164.214.209 80 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-03-25 01:37:33
203.172.227.45 8080 高匿名 HTTP 泰国 1.0秒 2017-03-25 00:36:41
46.105.51.183 80 高匿名 HTTP 法国 1秒 2017-03-24 23:37:32
192.129.252.109 9001 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-03-24 22:37:29
123.240.16.191 8090 高匿名 HTTP 台湾 台湾省 PCCW 1秒 2017-03-24 21:37:24
192.129.204.189 9001 高匿名 HTTP 美国 0.7秒 2017-03-24 20:37:03
199.19.166.38 8888 高匿名 HTTP 加拿大 1秒 2017-03-24 19:37:22
103.215.202.83 8000 高匿名 HTTP 印度 0.8秒 2017-03-24 18:38:12
180.183.249.214 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2017-03-24 17:37:27

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站