IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
60.246.235.16 80 高匿名 HTTP 澳门特别行政区 3秒 2015-04-02 21:30:52
199.187.161.176 8118 高匿名 HTTP 美国 1秒 2015-04-02 20:30:25
54.149.73.205 3128 高匿名 HTTP 美国 俄勒冈州 亚马逊公司 0.5秒 2015-04-02 19:30:40
66.146.193.31 8118 高匿名 HTTP 美国 1秒 2015-04-02 18:31:02
72.74.238.11 80 高匿名 HTTP 美国 2秒 2015-04-02 17:30:52
5.135.165.220 80 高匿名 HTTP 法国 1秒 2015-04-02 16:31:01
61.36.219.72 80 高匿名 HTTP 韩国 1秒 2015-04-02 15:30:01
96.44.163.115 80 高匿名 HTTP 美国 3秒 2015-04-02 14:31:01
77.175.159.166 80 高匿名 HTTP 荷兰 1秒 2015-04-02 13:30:16
62.45.27.92 80 高匿名 HTTP 荷兰 1秒 2015-04-02 12:30:43
183.88.3.178 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2015-04-02 11:30:43
91.89.246.146 80 高匿名 HTTP 德国 2秒 2015-04-02 10:30:40
46.151.209.180 8080 高匿名 HTTP 沙特阿拉伯 0.8秒 2015-04-02 09:31:01
88.247.11.155 8086 高匿名 HTTP 土耳其 3秒 2015-04-02 08:31:01
213.136.79.6 80 高匿名 HTTP 德国 0.4秒 2015-04-02 07:30:05

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站