IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
41.86.25.158 8080 透明 HTTP 利比里亚 1秒 2015-03-17 02:31:01
197.248.87.54 8080 透明 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-03-17 01:30:37
80.232.165.92 8080 透明 HTTP 拉脱维亚 2秒 2015-03-17 00:31:01
187.111.0.174 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-16 23:31:01
140.0.211.187 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-16 22:30:28
41.46.133.89 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-03-16 21:31:01
101.128.98.139 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-16 20:30:35
180.254.191.146 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-16 19:30:26
36.80.168.153 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-16 18:30:51
191.240.57.212 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-16 17:30:56
164.215.111.16 80 透明 HTTP 美国 0.4秒 2015-03-16 16:31:00
189.59.212.57 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-16 15:30:54
105.236.126.181 8080 透明 HTTP 南非 0.7秒 2015-03-16 14:30:45
189.114.213.154 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-16 13:31:01
186.214.139.146 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-16 12:30:46

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站