IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
213.6.64.134 8080 透明 HTTP 巴勒斯坦 1秒 2016-01-25 15:38:35
186.241.111.54 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2016-01-25 14:38:30
83.243.68.2 3130 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2016-01-25 13:38:13
113.20.113.38 8080 透明 HTTP 越南 0.3秒 2016-01-25 12:38:29
61.5.18.217 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-01-25 11:38:19
104.202.117.149 80 透明 HTTP 美国 1秒 2016-01-25 10:38:34
154.73.28.80 8080 透明 HTTP 利比亚 1秒 2016-01-25 09:38:32
112.78.147.11 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-01-25 08:38:02
104.202.117.46 80 透明 HTTP 美国 1秒 2016-01-25 07:38:30
103.55.36.252 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2016-01-25 06:38:14
103.231.162.193 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2016-01-25 05:37:53
103.18.16.194 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2016-01-25 04:38:28
5.196.190.136 8080 透明 HTTP 法国 1秒 2016-01-25 03:38:21
182.48.200.11 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2016-01-25 02:38:22
181.15.179.7 80 透明 HTTP 阿根廷 2秒 2016-01-25 01:38:28

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。