IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
189.22.171.65 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-08 20:31:00
131.221.101.176 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-08 19:30:49
189.11.242.176 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-08 18:30:56
182.53.15.118 8080 透明 HTTP 泰国 0.4秒 2015-03-08 17:29:52
180.183.102.105 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-03-08 16:30:49
125.24.76.163 8080 透明 HTTP 泰国 0.6秒 2015-03-08 15:30:58
186.79.79.226 8080 透明 HTTP 智利 1秒 2015-03-08 14:30:38
36.75.179.17 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-08 13:30:50
203.130.249.154 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.5秒 2015-03-08 12:31:01
110.137.209.8 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.9秒 2015-03-08 11:30:14
201.4.26.219 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-08 10:30:48
217.28.93.26 8080 透明 HTTP 捷克 3秒 2015-03-08 09:30:44
187.73.240.100 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-08 08:30:40
93.116.200.6 8080 透明 HTTP 罗马尼亚 3秒 2015-03-08 07:30:39
5.167.55.165 3129 透明 HTTP 俄罗斯 0.4秒 2015-03-08 06:31:00

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站