IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
186.244.150.221 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-08-29 22:30:38
37.236.138.79 8080 透明 HTTP 伊拉克 0.7秒 2015-08-29 21:30:20
190.211.129.92 8080 透明 HTTP 阿根廷 1秒 2015-08-29 20:30:58
41.79.37.74 8585 透明 HTTP 南非 2秒 2015-08-29 19:30:40
178.18.32.137 8080 透明 HTTP 摩尔多瓦 1秒 2015-08-29 18:30:29
177.223.13.21 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-08-29 17:30:28
105.236.230.103 8080 透明 HTTP 南非 3秒 2015-08-29 16:30:13
180.183.192.142 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-08-29 15:30:36
82.209.49.196 8080 透明 HTTP 捷克 0.7秒 2015-08-29 14:31:01
89.40.195.97 8080 透明 HTTP 罗马尼亚 2秒 2015-08-29 13:30:34
139.228.225.80 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-08-29 12:30:04
125.162.71.97 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-08-29 11:31:02
108.185.255.126 8080 透明 HTTP 美国 3秒 2015-08-29 10:30:46
82.81.18.52 8080 透明 HTTP 以色列 1秒 2015-08-29 09:30:49
82.1.185.176 8080 透明 HTTP 英国 0.8秒 2015-08-29 08:30:54

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站