IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
201.50.170.62 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-10-25 23:30:06
41.35.120.184 8080 透明 HTTP 埃及 0.5秒 2015-10-25 22:30:55
186.128.52.199 8080 透明 HTTP 阿根廷 1秒 2015-10-25 21:30:51
103.233.119.34 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2015-10-25 20:30:41
36.81.43.212 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-10-25 19:30:26
36.75.163.30 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-10-25 18:31:00
117.102.122.218 8181 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-10-25 17:31:09
41.35.34.235 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-10-25 16:30:26
125.166.227.27 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-10-25 15:30:59
41.178.224.190 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-10-25 14:31:00
118.137.151.6 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2015-10-25 13:30:39
177.35.97.105 8090 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-10-25 12:31:02
41.42.141.254 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-10-25 11:29:57
1.1.188.42 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-10-25 10:30:13
103.42.85.82 8080 透明 HTTP 印度 2秒 2015-10-25 09:30:36

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。