IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
210.4.74.100 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2015-03-02 14:30:58
200.213.158.51 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-02 13:31:01
92.255.197.224 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-03-02 12:30:50
177.177.238.89 8080 透明 HTTP LACNIC 3秒 2015-03-02 11:30:49
109.81.248.107 80 透明 HTTP 捷克 3秒 2015-03-02 10:31:00
175.142.156.158 8080 透明 HTTP 马来西亚 2秒 2015-03-02 09:31:00
189.82.237.84 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-02 08:30:47
110.78.187.37 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-03-02 07:30:58
80.233.247.182 8080 透明 HTTP 拉脱维亚 1秒 2015-03-02 06:31:01
200.55.209.131 8080 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2015-03-02 05:31:01
105.236.199.43 8080 透明 HTTP 南非 1秒 2015-03-02 04:30:32
103.17.36.129 8080 透明 HTTP 孟加拉国 1秒 2015-03-02 03:30:51
139.0.117.106 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-02 02:30:52
94.228.207.62 8085 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-03-02 01:30:34
201.50.204.69 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-02 00:30:47

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站