IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
139.193.32.77 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-05 17:30:44
105.236.251.177 8080 透明 HTTP 南非 3秒 2015-03-05 16:30:46
37.238.1.42 8080 透明 HTTP 伊拉克 1秒 2015-03-05 15:30:32
176.106.127.253 8080 透明 HTTP RIPE 1秒 2015-03-05 14:30:48
202.182.56.11 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-05 13:30:52
88.87.79.53 8080 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2015-03-05 12:30:44
179.177.61.210 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-05 11:30:40
177.17.137.178 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-05 10:30:59
186.116.8.170 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 1秒 2015-03-05 09:31:02
201.219.121.230 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 1秒 2015-03-05 08:30:38
85.194.85.122 8080 透明 HTTP 沙特阿拉伯 1秒 2015-03-05 07:30:52
190.167.243.12 8080 透明 HTTP 多米尼加 1秒 2015-03-05 06:30:49
197.41.155.166 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-03-05 05:30:56
36.72.172.112 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-05 04:31:01
103.30.84.90 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-05 03:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站