IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
167.114.82.173 80 透明 HTTP 加拿大 3秒 2017-03-25 23:37:45
141.196.74.177 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2017-03-25 22:37:35
178.245.186.69 8080 透明 HTTP 土耳其 0.5秒 2017-03-25 21:37:40
46.252.154.151 6666 透明 HTTP 意大利 1秒 2017-03-25 20:38:07
180.246.79.115 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-03-25 19:37:43
141.196.76.49 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2017-03-25 18:38:01
182.19.29.25 8080 透明 HTTP 印度 3秒 2017-03-25 17:37:34
89.36.212.227 80 透明 HTTP 法国 2秒 2017-03-25 16:37:41
178.245.197.91 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-03-25 15:37:33
114.6.67.228 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2017-03-25 14:37:43
196.205.203.102 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2017-03-25 13:37:45
141.196.129.254 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-03-25 12:37:32
141.196.146.154 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2017-03-25 11:38:06
141.196.147.2 8080 透明 HTTP 土耳其 0.5秒 2017-03-25 10:37:30
202.153.228.130 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-03-25 09:37:18

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站