IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
85.185.42.3 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2015-03-04 19:31:01
179.181.97.229 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-04 18:30:39
110.176.56.229 80 透明 HTTP 2秒 2015-03-04 17:30:58
101.128.97.99 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-04 16:30:54
189.105.9.231 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-04 15:30:54
116.50.27.34 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-04 14:31:01
177.133.205.114 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-03-04 13:30:49
103.25.210.5 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-04 12:30:58
220.247.166.203 8080 透明 HTTP 孟加拉国 0.8秒 2015-03-04 11:30:45
27.106.86.69 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2015-03-04 10:30:04
74.207.10.109 8080 透明 HTTP 美国 0.8秒 2015-03-04 09:31:01
196.215.101.69 80 透明 HTTP 南非 0.5秒 2015-03-04 08:30:50
116.58.235.14 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-03-04 07:31:00
179.221.99.114 8080 透明 HTTP 巴西 0.4秒 2015-03-04 06:30:55
202.69.104.106 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-04 05:31:05

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站