IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
80.109.38.15 8080 透明 HTTP 奥地利 1.0秒 2015-02-24 19:31:01
36.81.185.53 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-02-24 18:30:36
189.27.16.227 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-02-24 17:31:00
36.83.28.54 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-02-24 16:31:01
118.97.136.134 80 透明 HTTP 印度尼西亚 0.9秒 2015-02-24 15:30:58
119.18.147.81 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2015-02-24 14:30:44
78.160.163.116 8080 透明 HTTP 土耳其 0.9秒 2015-02-24 13:30:56
203.189.158.118 8080 透明 HTTP 柬埔寨 1秒 2015-02-24 12:30:44
31.31.183.173 8080 透明 HTTP 也门 2秒 2015-02-24 11:31:01
186.34.253.173 8080 透明 HTTP 智利 3秒 2015-02-24 10:30:47
190.124.33.61 8080 透明 HTTP 尼加拉瓜 1秒 2015-02-24 09:30:51
163.53.186.170 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-02-24 08:31:01
154.73.44.29 8080 透明 HTTP 索马里 2秒 2015-02-24 07:30:44
182.185.149.16 8080 透明 HTTP 巴基斯坦 2秒 2015-02-24 06:30:23
91.204.112.246 8080 透明 HTTP 乌克兰 0.7秒 2015-02-24 05:30:57

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站