IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
118.175.221.9 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2016-01-05 22:34:18
182.160.100.210 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2016-01-05 21:33:55
74.143.193.83 80 透明 HTTP 美国 3秒 2016-01-05 20:34:19
103.227.145.162 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2016-01-05 19:34:04
79.140.18.69 80 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2016-01-05 18:34:09
50.77.35.67 8080 透明 HTTP 美国 2秒 2016-01-05 17:34:29
122.154.151.130 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2016-01-05 16:34:30
203.202.251.42 80 透明 HTTP 孟加拉国 0.4秒 2016-01-05 15:33:35
49.149.247.240 80 透明 HTTP 菲律宾 3秒 2016-01-05 14:33:37
201.249.201.105 8089 透明 HTTP 委内瑞拉 1秒 2016-01-05 13:33:54
67.45.172.205 87 透明 HTTP 美国 3秒 2016-01-05 12:32:51
125.166.229.160 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-01-05 11:34:28
62.220.59.105 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2016-01-05 10:34:07
190.121.138.162 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 1秒 2016-01-05 09:34:16
200.53.221.60 8080 透明 HTTP 巴西 0.8秒 2016-01-05 08:33:38

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。