IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
36.83.250.130 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-12-29 21:33:02
176.219.187.237 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2015-12-29 20:32:53
94.77.161.176 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-12-29 19:32:52
180.254.150.236 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-12-29 18:32:31
183.87.117.39 80 透明 HTTP 印度 2秒 2015-12-29 17:32:42
80.245.117.132 8080 透明 HTTP 乌克兰 3秒 2015-12-29 16:32:37
174.142.210.198 3128 透明 HTTP 加拿大 2秒 2015-12-29 15:32:49
95.165.163.32 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-12-29 14:32:41
95.109.117.232 8085 透明 HTTP 瑞典 1秒 2015-12-29 13:32:33
183.89.133.17 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-12-29 12:33:01
91.98.234.231 8080 透明 HTTP 伊朗 3秒 2015-12-29 11:33:01
180.250.239.162 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-12-29 10:32:52
202.162.200.9 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-12-29 09:32:59
75.102.129.97 8080 透明 HTTP 美国 0.8秒 2015-12-29 08:32:59
202.138.232.39 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-12-29 07:32:53

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。