IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
36.71.101.42 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-02-13 20:30:38
85.13.13.100 8080 透明 HTTP 奥地利 3秒 2015-02-13 19:31:00
43.250.255.65 8080 透明 HTTP 印度 2秒 2015-02-13 18:30:59
197.37.14.121 8080 透明 HTTP 埃及 0.4秒 2015-02-13 17:30:52
103.17.39.5 8080 透明 HTTP 孟加拉 3秒 2015-02-13 16:30:50
116.197.135.58 80 透明 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2015-02-13 15:30:52
195.206.63.158 3128 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-02-13 14:30:42
182.185.204.170 8080 透明 HTTP 巴基斯坦 3秒 2015-02-13 13:30:46
185.78.150.23 8080 透明 HTTP 波兰 1秒 2015-02-13 12:30:36
201.8.34.38 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-02-13 11:30:55
125.63.65.194 8080 透明 HTTP 印度 0.7秒 2015-02-13 10:30:56
106.58.81.213 80 透明 HTTP 3秒 2015-02-13 09:31:01
177.13.173.3 8080 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2015-02-13 08:31:00
174.32.138.6 87 透明 HTTP 美国 1秒 2015-02-13 07:30:48
78.160.162.160 8080 透明 HTTP 土耳其 0.7秒 2015-02-13 06:30:39

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站