IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
183.87.117.32 80 透明 HTTP 印度 1秒 2015-12-28 07:32:45
41.134.154.227 8080 透明 HTTP 南非 3秒 2015-12-28 06:32:19
41.87.81.138 8080 透明 HTTP 尼日利亚 1秒 2015-12-28 05:32:29
61.19.193.211 80 透明 HTTP 泰国 0.5秒 2015-12-28 04:32:19
5.190.86.5 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2015-12-28 03:32:41
200.150.113.116 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-12-28 02:32:43
174.142.210.196 3128 透明 HTTP 加拿大 1秒 2015-12-28 01:32:13
36.79.10.144 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.8秒 2015-12-28 00:32:18
195.178.33.86 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 3秒 2015-12-27 23:32:30
123.30.75.115 80 透明 HTTP 越南 2秒 2015-12-27 22:32:22
93.189.80.153 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-12-27 21:32:39
112.78.145.36 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-12-27 20:32:29
209.150.253.86 80 透明 HTTP 美国 2秒 2015-12-27 19:32:11
185.58.15.66 8080 透明 HTTP 伊拉克 2秒 2015-12-27 18:32:38
79.175.28.102 8081 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-12-27 17:32:14

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。