IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
177.159.58.250 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-10-25 02:30:43
36.81.99.147 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2015-10-25 01:30:59
91.109.195.195 80 透明 HTTP 意大利 1秒 2015-10-25 00:30:41
1.4.215.26 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-10-24 23:30:53
194.44.95.97 8080 透明 HTTP 乌克兰 3秒 2015-10-24 22:30:53
125.25.38.149 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-10-24 21:31:00
86.122.122.203 8080 透明 HTTP 罗马尼亚 0.8秒 2015-10-24 20:30:17
200.165.81.13 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-10-24 19:30:13
36.81.115.36 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-10-24 18:30:03
190.230.197.161 8080 透明 HTTP 阿根廷 0.6秒 2015-10-24 17:30:36
180.242.241.144 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.6秒 2015-10-24 16:30:04
118.97.251.98 80 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-10-24 15:30:48
41.42.176.90 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-10-24 14:30:45
78.186.13.151 8080 透明 HTTP 土耳其 0.4秒 2015-10-24 13:30:11
180.247.42.184 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-10-24 12:31:02

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。