IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
116.68.255.211 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-01-28 15:30:42
110.139.142.3 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1.0秒 2015-01-28 14:30:44
180.250.100.90 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-01-28 13:30:55
113.140.111.206 3128 透明 HTTP 3秒 2015-01-28 12:30:31
125.24.78.2 80 透明 HTTP 泰国 1.0秒 2015-01-28 11:30:53
200.199.114.227 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-01-28 10:30:56
190.122.186.233 8080 透明 HTTP 危地马拉 0.5秒 2015-01-28 09:31:00
213.144.23.149 8080 透明 HTTP 德国 1秒 2015-01-28 08:30:49
118.97.155.106 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-01-28 07:30:59
164.138.237.251 8080 透明 HTTP 法国 1秒 2015-01-28 06:30:49
200.123.180.145 8080 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2015-01-28 05:30:57
186.67.116.138 8080 透明 HTTP 智利 1秒 2015-01-28 04:30:56
36.73.131.199 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-01-28 03:31:01
180.250.177.146 80 透明 HTTP 印度尼西亚 0.6秒 2015-01-28 02:30:43
187.44.164.118 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-01-28 01:30:55

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站