IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
182.23.41.2 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-11 10:30:34
180.251.110.42 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-11 09:30:53
36.69.210.30 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-03-11 08:30:43
201.73.190.98 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-03-11 07:30:25
36.73.30.176 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2015-03-11 06:30:36
109.72.63.1 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 3秒 2015-03-11 05:30:34
189.114.6.123 8080 透明 HTTP 巴西 0.8秒 2015-03-11 04:30:59
177.207.117.145 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-11 03:31:01
80.69.243.156 9090 透明 HTTP 伊朗 3秒 2015-03-11 02:30:44
203.88.86.50 8080 透明 HTTP 香港特别行政区 1秒 2015-03-11 01:30:57
85.185.42.2 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2015-03-11 00:31:01
110.44.121.65 8080 透明 HTTP 尼泊尔 1秒 2015-03-10 23:30:49
200.138.152.139 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-03-10 22:30:56
1.179.176.206 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-03-10 21:31:02
77.50.220.92 8080 透明 HTTP 俄罗斯 0.4秒 2015-03-10 20:30:21

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站