IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
125.24.79.76 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-01-20 00:30:17
202.162.219.94 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-01-19 23:30:44
5.190.67.129 8080 透明 HTTP 伊朗 3秒 2015-01-19 22:30:39
198.50.129.34 80 透明 HTTP 加拿大 1秒 2015-01-19 21:30:09
115.117.45.2 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2015-01-19 20:30:38
177.47.238.18 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-01-19 19:30:59
110.170.137.254 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-01-19 18:30:49
114.6.34.194 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-01-19 17:30:16
196.45.159.145 8080 透明 HTTP 坦桑尼亚 3秒 2015-01-19 16:30:02
186.249.7.205 8080 透明 HTTP 巴西 0.9秒 2015-01-19 15:30:41
177.207.81.86 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-01-19 14:29:50
190.121.230.148 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-01-19 13:30:42
190.203.178.119 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-01-19 12:30:43
178.166.155.36 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-01-19 11:30:59
118.97.71.165 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-01-19 10:30:44

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站