IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
174.32.138.138 87 透明 HTTP 美国 2秒 2015-10-02 01:30:59
182.23.33.26 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-10-02 00:31:01
122.155.195.26 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2015-10-01 23:30:59
217.76.43.49 80 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-10-01 22:30:14
78.160.161.29 80 透明 HTTP 土耳其 2秒 2015-10-01 21:30:24
186.233.219.165 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-10-01 20:30:19
41.35.185.110 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-10-01 19:30:42
213.81.212.138 8080 透明 HTTP 斯洛伐克 2秒 2015-10-01 18:30:54
196.45.159.173 8080 透明 HTTP 坦桑尼亚 3秒 2015-10-01 17:30:59
77.245.110.215 8080 透明 HTTP 哈萨克斯坦 1秒 2015-10-01 16:31:02
176.118.151.144 8080 透明 HTTP 乌克兰 1秒 2015-10-01 15:30:08
197.37.250.12 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-10-01 14:30:47
202.79.56.218 3130 透明 HTTP 尼泊尔 2秒 2015-10-01 13:30:43
118.97.119.210 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.3秒 2015-10-01 12:30:39
41.238.239.192 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-10-01 11:30:36

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。