IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
101.255.12.70 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-06-10 23:40:03
103.58.74.78 8080 透明 HTTP 孟加拉国 0.5秒 2017-06-10 22:40:16
202.44.238.110 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2017-06-10 21:39:40
141.196.78.253 8080 透明 HTTP 土耳其 0.3秒 2017-06-10 20:40:32
177.200.220.25 8081 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2017-06-10 19:40:23
200.98.175.78 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2017-06-10 18:40:44
113.161.94.70 8080 透明 HTTP 越南 3秒 2017-06-10 17:40:00
94.177.236.102 1189 透明 HTTP 罗马尼亚 2秒 2017-06-10 16:39:49
114.141.53.14 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2017-06-10 15:39:49
101.255.12.70 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2017-06-10 14:39:41
119.42.80.35 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2017-06-10 13:39:37
49.228.57.103 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2017-06-10 12:40:07
203.112.211.106 8080 透明 HTTP 孟加拉国 1秒 2017-06-10 11:39:56
103.23.35.171 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-06-10 10:39:56
67.143.117.174 8080 透明 HTTP 美国 0.4秒 2017-06-10 09:39:43

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。