IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
41.42.213.145 8080 透明 HTTP 埃及 0.6秒 2015-09-01 04:30:47
131.161.26.34 8080 透明 HTTP 巴西 0.5秒 2015-09-01 03:30:29
179.106.170.148 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-09-01 02:30:59
182.253.168.123 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-09-01 01:30:36
183.91.77.67 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-09-01 00:30:39
110.172.183.65 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2015-08-31 23:30:59
36.69.51.74 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-08-31 22:30:21
179.184.183.162 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-08-31 21:30:32
101.128.97.95 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-08-31 20:30:56
178.248.90.91 8080 透明 HTTP 意大利 2秒 2015-08-31 19:30:33
82.99.193.85 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2015-08-31 18:30:41
125.161.141.22 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-08-31 17:30:35
89.40.195.9 8080 透明 HTTP 罗马尼亚 3秒 2015-08-31 16:30:36
162.218.220.101 8080 透明 HTTP 美国 1秒 2015-08-31 15:30:34
178.252.149.60 1234 透明 HTTP 伊朗 3秒 2015-08-31 14:30:39

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。