IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
103.233.119.246 8080 透明 HTTP 印度 2秒 2015-06-28 20:31:00
103.14.234.185 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2015-06-28 19:31:01
177.185.61.254 8080 透明 HTTP LACNIC 2秒 2015-06-28 18:31:07
176.103.222.17 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 2秒 2015-06-28 17:30:33
190.186.0.2 8080 透明 HTTP 玻利维亚 2秒 2015-06-28 16:30:49
103.233.119.246 8080 透明 HTTP 印度 0.9秒 2015-06-28 15:30:51
125.165.33.66 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-06-28 14:30:44
177.69.86.144 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-06-28 13:30:33
41.42.253.247 8080 透明 HTTP 埃及 0.4秒 2015-06-28 12:30:54
189.213.70.168 8080 透明 HTTP 墨西哥 2秒 2015-06-28 11:31:00
113.11.130.148 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-28 10:30:48
85.192.59.22 8080 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2015-06-28 09:30:59
196.45.130.157 8080 透明 HTTP 坦桑尼亚 3秒 2015-06-28 08:31:01
5.56.12.10 8080 透明 HTTP 意大利 1.0秒 2015-06-28 07:31:01
41.46.60.18 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-06-28 06:30:30

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站