IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
179.180.178.121 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-08-26 07:30:33
182.253.177.149 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-08-26 06:30:26
61.7.134.228 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-08-26 05:30:40
105.236.191.51 8080 透明 HTTP 南非 3秒 2015-08-26 04:29:33
189.84.48.70 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-08-26 03:30:40
190.175.44.207 8080 透明 HTTP 阿根廷 3秒 2015-08-26 02:31:00
217.29.211.145 8080 透明 HTTP 南非 0.6秒 2015-08-26 01:30:25
141.196.45.42 8080 透明 HTTP 土耳其 1秒 2015-08-26 00:29:38
199.189.84.217 3128 透明 HTTP 美国 1秒 2015-08-25 23:31:02
202.158.104.195 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-08-25 22:31:00
41.67.80.51 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-08-25 21:29:35
36.73.2.74 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-08-25 20:30:08
178.216.45.5 8888 透明 HTTP 波兰 2秒 2015-08-25 19:31:02
36.82.44.129 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-08-25 18:29:46
188.38.189.239 8080 透明 HTTP 土耳其 2秒 2015-08-25 17:30:52

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。