IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
59.152.101.185 8080 透明 HTTP 孟加拉国 1秒 2015-08-25 06:31:01
41.46.234.198 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-08-25 05:30:55
103.230.136.169 80 透明 HTTP 香港特别行政区 2秒 2015-08-25 04:31:01
41.162.73.148 8080 透明 HTTP 南非 3秒 2015-08-25 03:31:01
175.184.232.178 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1.0秒 2015-08-25 02:30:33
180.183.30.224 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-08-25 01:29:47
36.84.185.60 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-08-25 00:30:49
197.41.62.11 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-08-24 23:30:21
187.40.159.36 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-08-24 22:29:19
116.58.251.210 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-08-24 21:30:59
187.127.151.122 8080 透明 HTTP 巴西 0.9秒 2015-08-24 20:30:02
189.84.48.70 8080 透明 HTTP 巴西 0.7秒 2015-08-24 19:31:02
176.106.142.93 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-08-24 18:30:47
81.161.200.109 8080 透明 HTTP 英国 2秒 2015-08-24 17:30:03
36.77.154.102 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-08-24 16:30:50

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。