IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
180.250.148.162 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.8秒 2015-02-16 13:31:01
105.237.121.224 8080 透明 HTTP 南非 0.6秒 2015-02-16 12:31:00
202.179.71.113 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2015-02-16 11:30:44
189.24.83.231 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-02-16 10:30:33
200.43.219.118 8080 透明 HTTP 巴西 0.8秒 2015-02-16 09:30:59
175.142.98.200 8080 透明 HTTP 马来西亚 0.6秒 2015-02-16 08:31:00
182.253.122.93 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-02-16 07:31:00
49.94.148.84 3128 透明 HTTP 2秒 2015-02-16 06:31:01
41.238.105.1 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-02-16 05:30:07
177.179.41.223 8080 透明 HTTP LACNIC 1秒 2015-02-16 04:30:39
210.4.74.98 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2015-02-16 03:31:00
186.224.64.7 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-02-16 02:30:51
187.59.185.156 8080 透明 HTTP 巴西 0.8秒 2015-02-16 01:30:53
94.66.145.125 8080 透明 HTTP 希腊 3秒 2015-02-16 00:31:00
91.98.145.110 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2015-02-15 23:30:43

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站