IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
125.24.76.249 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2014-12-28 19:26:39
182.253.33.116 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1.0秒 2014-12-28 15:22:30
202.86.216.23 80 透明 HTTP 2秒 2014-12-28 20:11:03
61.19.158.3 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2014-12-28 18:36:00
222.124.177.162 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-12-28 17:04:28
182.52.117.100 80 透明 HTTP 泰国 1秒 2014-12-28 06:31:58
5.190.118.61 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2014-12-28 15:43:36
46.209.123.122 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2014-12-28 14:35:04
116.197.135.82 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-12-28 14:28:11
125.24.77.239 80 透明 HTTP 1秒 2014-12-28 10:47:31
118.97.140.2 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-12-28 12:20:13
195.191.13.2 8080 透明 HTTP 乌克兰 1秒 2014-12-28 07:04:33
110.74.222.246 8080 透明 HTTP 柬埔寨 3秒 2014-12-28 09:52:40
94.154.31.26 8090 透明 HTTP 波兰 3秒 2014-12-28 09:25:52
190.239.137.73 80 透明 HTTP 秘鲁 2秒 2014-12-28 08:04:59

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站