IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
182.52.142.172 80 透明 HTTP 泰国 0.6秒 2014-12-31 05:57:48
125.24.77.252 80 透明 HTTP 泰国 1秒 2014-12-31 02:17:13
125.24.77.234 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2014-12-30 17:42:21
119.252.170.100 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-12-31 02:42:37
115.124.75.149 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-12-31 01:57:05
180.180.235.200 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2014-12-30 20:27:05
125.24.77.169 80 透明 HTTP 泰国 1秒 2014-12-31 00:27:26
125.24.78.135 80 透明 HTTP 泰国 1秒 2014-12-30 16:06:40
36.85.88.135 80 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-12-30 21:34:15
125.24.78.100 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2014-12-30 21:14:33
49.94.138.100 3128 透明 HTTP 1秒 2014-12-30 20:24:44
49.91.44.207 3128 透明 HTTP 1秒 2014-12-30 18:46:56
123.30.75.115 80 透明 HTTP 越南 3秒 2014-12-30 18:25:56
177.223.1.22 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2014-12-30 17:09:48
125.24.76.240 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2014-12-30 16:12:29

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站