IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
110.74.199.10 8080 透明 HTTP 柬埔寨 2秒 2014-12-27 10:23:38
101.143.240.83 443 透明 HTTP 日本 0.9秒 2014-12-26 19:42:20
177.177.254.38 8080 透明 HTTP LACNIC 3秒 2014-12-27 08:36:06
211.151.60.88 80 透明 HTTP 北京市 世纪互联 2秒 2014-12-24 09:27:24
49.91.26.129 3128 透明 HTTP 3秒 2014-12-27 07:15:24
177.99.164.162 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2014-12-27 06:17:03
91.188.39.232 8888 透明 HTTP 拉脱维亚 1秒 2014-12-27 05:15:44
117.218.69.213 80 透明 HTTP 印度 2秒 2014-12-27 04:21:01
41.161.2.170 8080 透明 HTTP 南非 3秒 2014-12-27 02:59:22
80.243.182.153 443 透明 HTTP 英国 3秒 2014-12-26 22:26:09
128.199.140.42 80 透明 HTTP 英国 3秒 2014-12-26 08:29:27
182.253.72.153 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.5秒 2014-12-26 06:12:07
187.86.20.34 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2014-12-26 23:09:47
180.254.180.189 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-12-26 19:42:42
110.77.250.206 8080 透明 HTTP 泰国 0.9秒 2014-12-26 19:50:57

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站