IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
113.212.116.150 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-12-21 14:11:42
36.77.1.169 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-12-21 12:03:59
117.218.69.213 80 透明 HTTP 印度 2秒 2014-12-21 05:53:44
180.245.86.218 8080 透明 HTTP 1秒 2014-12-21 11:21:34
125.24.78.51 80 透明 HTTP 泰国 1秒 2014-12-21 09:27:52
211.151.60.88 80 透明 HTTP 北京市 世纪互联 2秒 2014-12-20 23:51:34
125.24.79.119 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2014-12-21 06:58:44
123.63.187.178 8080 透明 HTTP 印度 0.6秒 2014-12-21 04:14:50
183.38.74.94 9999 透明 HTTP 2秒 2014-12-21 04:49:21
60.221.205.129 9999 透明 HTTP 0.6秒 2014-12-21 05:19:35
196.41.9.26 8585 透明 HTTP 南非 1秒 2014-12-21 04:25:06
82.77.194.171 8088 透明 HTTP 罗马尼亚 3秒 2014-12-20 17:41:42
212.170.163.141 80 透明 HTTP 西班牙 1秒 2014-12-20 21:02:45
125.24.78.191 80 透明 HTTP 泰国 0.8秒 2014-12-20 20:18:23
212.72.150.234 8080 透明 HTTP 格鲁吉亚 1秒 2014-12-21 00:17:48

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站