IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
27.46.0.197 9999 透明 HTTP 1秒 2014-12-16 13:29:00
101.23.156.246 9999 透明 HTTP 2秒 2014-12-16 12:01:42
1.9.46.177 8080 透明 HTTP 马来西亚 0.6秒 2014-12-16 10:18:24
14.156.227.235 8888 透明 HTTP 3秒 2014-12-16 10:21:34
187.1.175.106 8080 透明 HTTP 巴西 0.9秒 2014-12-16 09:27:26
125.24.76.63 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2014-12-16 07:58:05
181.48.190.162 80 透明 HTTP 哥伦比亚 2秒 2014-12-16 00:06:50
177.3.221.197 8080 透明 HTTP 巴西 0.9秒 2014-12-16 06:11:31
46.252.36.156 8080 透明 HTTP 阿尔巴尼亚 1.0秒 2014-12-16 05:26:54
112.95.56.52 9999 透明 HTTP 3秒 2014-12-16 02:42:00
125.24.79.92 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2014-12-16 00:14:54
125.24.78.134 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2014-12-15 23:17:53
1.4.213.199 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2014-12-16 00:39:43
125.24.78.151 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2014-12-15 23:05:08
95.213.128.2 80 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2014-12-15 23:27:45

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站