IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
111.95.196.9 8585 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-12-18 03:27:43
171.118.187.161 9999 透明 HTTP 3秒 2014-12-18 01:51:45
113.53.91.132 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2014-12-18 00:40:26
118.97.140.130 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-12-18 00:21:16
154.73.44.93 8080 透明 HTTP 索马里 1秒 2014-12-17 23:22:13
84.22.32.222 3128 透明 HTTP 塞尔维亚 1秒 2014-12-17 21:53:56
202.75.19.22 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-12-17 21:07:34
36.77.6.118 80 透明 HTTP 印度尼西亚 0.8秒 2014-12-17 18:49:14
121.35.205.22 8888 透明 HTTP 1秒 2014-12-17 19:22:03
202.6.238.142 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2014-12-17 18:22:46
195.151.242.21 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2014-12-17 15:06:29
125.24.77.42 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2014-12-17 12:30:28
114.6.52.130 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1.0秒 2014-12-17 15:07:03
201.47.182.138 8080 透明 HTTP 2秒 2014-12-17 13:21:29
121.35.205.22 9000 透明 HTTP 0.5秒 2014-12-17 13:07:35

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站