IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.181.245.5 8080 透明 HTTP 洪都拉斯 3秒 2015-09-01 21:30:40
182.253.38.249 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-09-01 20:30:33
194.106.185.108 8080 透明 HTTP 塞尔维亚 0.8秒 2015-09-01 19:31:00
36.76.59.147 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-09-01 18:30:57
5.56.12.10 8080 透明 HTTP 意大利 1秒 2015-09-01 17:30:51
202.142.168.164 8080 透明 HTTP 巴基斯坦 2秒 2015-09-01 16:30:26
114.31.5.145 8080 透明 HTTP 孟加拉国 2秒 2015-09-01 15:30:56
183.89.131.127 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-09-01 14:30:43
36.74.110.181 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-09-01 13:30:59
36.79.63.222 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-09-01 12:30:40
85.217.255.155 8080 透明 HTTP 保加利亚 2秒 2015-09-01 11:31:01
82.99.193.85 8080 透明 HTTP 伊朗 3秒 2015-09-01 10:30:34
125.24.101.41 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-09-01 09:31:00
178.72.90.12 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-09-01 08:30:44
176.237.165.236 8080 透明 HTTP 土耳其 3秒 2015-09-01 07:30:39

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。