IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
216.241.14.94 8080 透明 HTTP 美国 NetApp公司 3秒 2015-08-27 00:30:32
95.158.139.48 8080 透明 HTTP 保加利亚 1秒 2015-08-26 23:31:01
180.254.185.146 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-08-26 22:30:40
81.219.209.1 8080 透明 HTTP 波兰 3秒 2015-08-26 21:30:41
118.96.138.7 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.6秒 2015-08-26 20:31:01
41.42.71.159 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-08-26 19:30:27
189.27.107.122 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-08-26 18:30:59
190.236.161.1 8080 透明 HTTP 秘鲁 3秒 2015-08-26 17:29:41
46.143.208.142 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2015-08-26 16:30:37
125.24.126.195 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-08-26 15:29:45
2.85.160.146 8080 透明 HTTP 希腊 2秒 2015-08-26 14:29:21
87.5.68.245 8080 透明 HTTP 意大利 3秒 2015-08-26 13:30:37
222.127.210.250 8080 透明 HTTP 菲律宾 0.4秒 2015-08-26 12:31:02
94.228.199.89 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-08-26 11:31:24
180.242.19.102 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.8秒 2015-08-26 10:29:20

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。