IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
115.127.68.66 8080 透明 HTTP 孟加拉 1秒 2014-12-15 16:06:35
125.24.79.249 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2014-12-15 13:01:20
212.232.52.56 80 透明 HTTP 法国 3秒 2014-12-15 11:12:36
212.232.52.56 8080 透明 HTTP 法国 3秒 2014-12-15 13:21:35
190.121.148.201 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 2秒 2014-12-15 03:58:24
94.154.222.95 8080 透明 HTTP 乌克兰 1秒 2014-12-15 11:13:47
66.130.122.90 8080 透明 HTTP 加拿大 3秒 2014-12-15 10:25:08
118.172.230.156 80 透明 HTTP 泰国 1秒 2014-12-15 09:03:49
94.228.205.2 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2014-12-15 03:50:51
94.228.205.41 8080 透明 HTTP 俄罗斯 0.6秒 2014-12-15 04:10:38
202.150.145.142 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-12-15 03:14:25
190.38.135.86 80 透明 HTTP 委内瑞拉 3秒 2014-12-15 05:11:56
61.7.138.69 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2014-12-15 04:19:07
36.70.134.37 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-12-15 02:38:08
201.239.165.49 8080 透明 HTTP 智利 3秒 2014-12-15 00:51:04

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站