IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
125.24.136.224 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-08-20 06:30:32
119.40.98.29 8080 透明 HTTP 蒙古 1秒 2015-08-20 05:30:33
118.97.102.122 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-08-20 04:30:59
36.73.61.82 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-08-20 03:30:30
95.38.176.181 8080 透明 HTTP 伊朗 1秒 2015-08-20 02:30:36
190.52.96.130 8080 透明 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-08-20 01:30:40
41.43.18.75 8080 透明 HTTP 埃及 0.7秒 2015-08-20 00:30:51
70.39.189.6 9090 透明 HTTP 美国 2秒 2015-08-19 23:31:01
177.55.254.196 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-08-19 22:31:02
95.38.176.181 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2015-08-19 21:30:34
41.35.70.71 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-08-19 20:31:00
41.43.100.90 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-08-19 19:30:59
88.85.166.59 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-08-19 18:30:40
202.74.243.21 8080 透明 HTTP 孟加拉国 0.7秒 2015-08-19 17:30:45
180.253.255.116 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2015-08-19 16:30:29

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。