IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
175.106.18.218 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 7秒 2014-12-11 19:01:07
179.190.215.190 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2014-12-11 18:01:32
196.45.159.145 8080 透明 HTTP 坦桑尼亚 14秒 2014-12-11 17:00:40
190.122.185.197 8080 透明 HTTP 危地马拉 17秒 2014-12-11 16:00:29
182.74.224.66 8080 透明 HTTP 印度 1秒 2014-12-11 15:01:13
118.96.132.131 80 透明 HTTP 印度尼西亚 10秒 2014-12-11 14:00:22
46.32.10.98 8080 透明 HTTP 伊朗 20秒 2014-12-11 13:00:51
112.142.128.230 8080 透明 HTTP 泰国 11秒 2014-12-11 12:00:25
217.112.161.16 80 透明 HTTP 捷克 6秒 2014-12-11 11:01:25
122.252.227.177 8080 透明 HTTP 印度 16秒 2014-12-11 10:00:43
193.178.187.187 9999 透明 HTTP 爱尔兰 14秒 2014-12-11 09:00:17
103.31.233.218 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 8秒 2014-12-11 08:00:31
23.31.27.229 8080 透明 HTTP 美国 4秒 2014-12-11 07:01:03
118.97.249.210 80 透明 HTTP 印度尼西亚 13秒 2014-12-11 06:15:49
61.8.70.114 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 20秒 2014-12-11 05:00:32

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站