IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
177.55.254.196 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2015-08-19 22:31:02
95.38.176.181 8080 透明 HTTP 伊朗 2秒 2015-08-19 21:30:34
41.35.70.71 8080 透明 HTTP 埃及 1秒 2015-08-19 20:31:00
41.43.100.90 8080 透明 HTTP 埃及 2秒 2015-08-19 19:30:59
88.85.166.59 8080 透明 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-08-19 18:30:40
202.74.243.21 8080 透明 HTTP 孟加拉国 0.7秒 2015-08-19 17:30:45
180.253.255.116 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2015-08-19 16:30:29
177.41.2.46 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-08-19 15:30:58
118.143.207.1 8080 透明 HTTP 香港特别行政区 3秒 2015-08-19 14:31:01
103.26.208.238 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-08-19 13:30:55
201.240.177.7 8080 透明 HTTP 秘鲁 2秒 2015-08-19 12:30:22
103.230.136.151 80 透明 HTTP 香港特别行政区 2秒 2015-08-19 11:31:00
190.181.248.164 8080 透明 HTTP 洪都拉斯 2秒 2015-08-19 10:30:48
115.127.68.68 8080 透明 HTTP 孟加拉国 3秒 2015-08-19 09:30:51
177.139.160.146 9090 透明 HTTP 巴西 0.8秒 2015-08-19 08:30:59

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。