IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
201.221.132.22 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 25秒 2014-12-08 03:00:35
85.114.141.191 80 透明 HTTP 德国 4秒 2014-12-08 02:00:07
181.48.219.10 8080 透明 HTTP 哥伦比亚 3秒 2014-12-08 01:01:46
89.22.16.53 8080 透明 HTTP 捷克 2秒 2014-12-08 00:15:18
66.130.122.90 8080 透明 HTTP 加拿大 5秒 2014-12-07 23:00:28
217.117.13.170 8080 透明 HTTP 欧洲联盟 15秒 2014-12-07 22:00:37
94.181.34.64 80 透明 HTTP 俄罗斯 12秒 2014-12-07 21:01:33
213.81.151.3 8080 透明 HTTP 斯洛伐克 17秒 2014-12-07 20:00:58
115.124.94.194 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 7秒 2014-12-07 19:01:03
188.130.128.243 80 透明 HTTP 俄罗斯 12秒 2014-12-07 18:00:25
180.214.240.150 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 6秒 2014-12-07 17:01:17
183.171.234.25 8080 透明 HTTP 马来西亚 9秒 2014-12-07 16:01:03
46.32.10.98 8080 透明 HTTP 伊朗 9秒 2014-12-07 15:00:38
116.197.135.82 80 透明 HTTP 印度尼西亚 13秒 2014-12-07 14:00:50
212.4.137.55 8080 透明 HTTP 捷克 11秒 2014-12-07 13:00:23

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站