IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
202.179.71.250 8080 透明 HTTP 印度 7秒 2014-11-29 02:01:43
139.193.62.12 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 15秒 2014-11-29 01:01:59
31.135.196.229 8080 透明 HTTP 波兰 24秒 2014-11-29 00:00:26
189.201.243.188 8081 透明 HTTP 墨西哥 9秒 2014-11-28 23:00:48
103.11.222.139 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 9秒 2014-11-28 22:00:23
201.159.18.182 8080 透明 HTTP 墨西哥 8秒 2014-11-28 21:01:36
207.5.112.114 8080 透明 HTTP 美国 8秒 2014-11-28 20:00:21
200.25.236.196 8080 透明 HTTP 巴西 23秒 2014-11-28 19:01:13
178.166.155.36 8080 透明 HTTP 俄罗斯 16秒 2014-11-28 18:00:39
36.76.212.184 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 7秒 2014-11-28 17:04:32
210.101.131.232 8080 透明 HTTP 韩国 2秒 2014-11-28 16:00:06
36.80.33.242 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 7秒 2014-11-28 15:00:47
41.222.196.52 8080 透明 HTTP 刚果民主共和国 18秒 2014-11-28 14:00:28
190.214.48.124 8080 透明 HTTP 厄瓜多尔 1秒 2014-11-28 13:01:29
94.198.135.79 80 透明 HTTP 俄罗斯 9秒 2014-11-28 12:15:25

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站