IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
114.79.20.21 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-06-22 21:30:59
27.131.14.194 8080 透明 HTTP 孟加拉国 2秒 2015-06-22 20:31:02
36.75.251.104 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.6秒 2015-06-22 19:30:46
183.88.112.39 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-06-22 18:31:00
128.199.138.10 8080 透明 HTTP 英国 3秒 2015-06-22 17:30:59
182.253.39.239 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-06-22 16:30:53
41.46.65.52 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-06-22 15:30:24
125.24.123.15 8080 透明 HTTP 泰国 2秒 2015-06-22 14:30:09
118.97.147.204 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-06-22 13:31:01
36.72.103.165 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.6秒 2015-06-22 12:30:49
93.189.80.1 8080 透明 HTTP 俄罗斯 3秒 2015-06-22 11:30:57
177.42.159.81 8080 透明 HTTP 巴西 3秒 2015-06-22 10:30:59
190.234.43.167 8080 透明 HTTP 秘鲁 1秒 2015-06-22 09:30:29
190.42.216.172 8080 透明 HTTP 秘鲁 3秒 2015-06-22 08:30:50
199.168.148.152 10043 透明 HTTP 美国 0.7秒 2015-06-22 07:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。