IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
202.166.205.80 8080 透明 HTTP 尼泊尔 8秒 2014-11-24 15:15:29
189.201.243.203 8080 透明 HTTP 墨西哥 2秒 2014-11-24 14:01:35
123.231.229.34 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 4秒 2014-11-24 13:00:22
121.52.159.236 8080 透明 HTTP 巴基斯坦 36秒 2014-11-24 12:00:50
189.12.12.25 8080 透明 HTTP 巴西 4秒 2014-11-24 11:02:03
83.229.240.154 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2014-11-24 10:01:08
103.23.200.252 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 5秒 2014-11-24 09:00:36
177.182.242.84 8080 透明 HTTP LACNIC 23秒 2014-11-24 08:00:59
159.255.167.147 8080 透明 HTTP 伊拉克 13秒 2014-11-24 07:00:44
189.201.243.188 8081 透明 HTTP 墨西哥 8秒 2014-11-24 06:00:16
118.99.82.111 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-11-24 05:02:18
201.88.37.80 8080 透明 HTTP 巴西 14秒 2014-11-24 04:00:47
123.231.229.34 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-11-24 03:00:16
203.176.182.98 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 9秒 2014-11-24 02:00:30
202.166.195.113 8080 透明 HTTP 尼泊尔 13秒 2014-11-24 01:01:11

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站