IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
179.222.92.60 8080 透明 HTTP 巴西 6秒 2014-11-25 16:01:01
187.78.103.176 8080 透明 HTTP 巴西 1秒 2014-11-25 15:04:39
177.182.242.84 8080 透明 HTTP LACNIC 30秒 2014-11-25 14:00:58
207.5.112.114 8080 透明 HTTP 美国 18秒 2014-11-25 13:00:31
178.219.248.15 8080 透明 HTTP 乌克兰 7秒 2014-11-25 12:00:15
202.53.82.249 8080 透明 HTTP 印度 16秒 2014-11-25 11:00:40
125.24.76.62 80 透明 HTTP 泰国 4秒 2014-11-25 10:00:13
125.24.76.228 8080 透明 HTTP 泰国 13秒 2014-11-25 09:00:22
118.97.178.242 80 透明 HTTP 印度尼西亚 13秒 2014-11-25 08:00:24
194.84.157.1 8080 透明 HTTP 俄罗斯 13秒 2014-11-25 07:00:28
118.97.251.126 80 透明 HTTP 印度尼西亚 12秒 2014-11-25 06:00:37
222.124.10.149 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-11-25 05:01:53
202.153.229.98 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 8秒 2014-11-25 04:00:26
5.164.213.103 8080 透明 HTTP 俄罗斯 1秒 2014-11-25 03:00:56
200.25.239.4 8080 透明 HTTP 巴西 23秒 2014-11-25 02:01:15

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站