IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
103.28.226.213 80 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-05-17 00:31:00
189.172.166.30 8080 透明 HTTP 墨西哥 2秒 2015-05-16 23:30:57
186.153.184.15 8080 透明 HTTP 阿根廷 3秒 2015-05-16 22:30:24
36.83.16.29 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.4秒 2015-05-16 21:30:33
79.172.227.226 8080 透明 HTTP 匈牙利 1秒 2015-05-16 20:30:53
212.115.244.79 8080 透明 HTTP 乌克兰 1秒 2015-05-16 19:30:29
185.86.162.15 3129 透明 HTTP 黎巴嫩 3秒 2015-05-16 18:31:06
177.135.43.79 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-05-16 17:31:01
177.69.86.137 8080 透明 HTTP 巴西 2秒 2015-05-16 16:30:58
202.59.160.10 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-05-16 15:31:02
183.88.43.31 8080 透明 HTTP 泰国 3秒 2015-05-16 14:30:59
41.46.66.143 8080 透明 HTTP 埃及 3秒 2015-05-16 13:30:20
41.182.252.246 3130 透明 HTTP 纳米比亚 3秒 2015-05-16 12:30:58
213.151.86.115 3128 透明 HTTP 捷克 3秒 2015-05-16 11:30:59
85.109.33.248 8080 透明 HTTP 土耳其 0.9秒 2015-05-16 10:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站