IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
118.97.118.227 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-12-30 04:01:28
118.97.255.90 80 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-12-30 01:31:59
125.24.77.118 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2014-12-29 21:23:42
125.24.79.72 8080 透明 HTTP 泰国 1秒 2014-12-30 01:17:21
182.253.35.239 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-12-30 00:25:37
125.24.78.212 80 透明 HTTP 3秒 2014-12-29 22:32:13
118.96.132.131 80 透明 HTTP 印度尼西亚 1秒 2014-12-29 21:15:34
103.248.248.121 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-12-29 20:34:33
186.233.50.65 8080 透明 HTTP 巴西 0.8秒 2014-12-29 20:14:21
202.134.107.174 8080 透明 HTTP 香港特别行政区 2秒 2014-12-29 19:10:31
125.24.77.7 80 透明 HTTP 泰国 2秒 2014-12-29 17:38:42
84.255.242.202 8080 透明 HTTP 斯洛文尼亚 3秒 2014-12-29 12:52:16
203.130.229.170 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 3秒 2014-12-29 12:00:48
125.24.76.236 80 透明 HTTP 泰国 3秒 2014-12-29 15:01:05
114.6.52.130 8080 透明 HTTP 印度尼西亚 0.3秒 2014-12-28 20:33:23

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站